Alle nieuwswaardigheden van ons bedrijf vindt u hieronder.

Terugblik 2010
Ook het afgelopen jaar heeft KEI keigoed gedraaid. De omzet en het aantal deelnemers aan trainingen en coaching was ongeveer gelijk aan het topjaar 2009. We hebben dus gelukkig (nog) niet te maken met de economische crisis en dit kwam vooral door een uitstekend laatste kwartaal. In november hadden we de een na beste maand uit de geschiedenis en december was hierboven op ook nog de op vijf na beste maand ooit. Graag bedanken we alle klanten voor het vertrouwen in ons en ook volgend jaar gaan we weer onze uiterste best doen het u naar de zin te maken!

Training Accountmanagement
Op dit moment worden we door veel non profit instellingen benaderd voor trainingen op het gebied van Accountmanagement. Accountmedewerkers bezoeken soms voor het eerst externe klanten en dat is toch niet altijd even eenvoudig. Hoe plan je de gesprekken goed in, hoe bereik je een mate van gunning, hoe ga je met evt. bezwaren om? KEI Consultancy heeft veel ervaring in trainingen op deze thematiek, dus mocht u vragen hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen of te mailen naar: info@keiconsultancy.nl

USG kiest voor KEI
USG Restart heeft voor de begeleiding van zijn Jobcoaches en reintegratiespecialisten voor KEI gekozen. Afgelopen januari heeft KEI de Kick Off 2011 georganiseerd, waarbij onder andere door twee rollenspelers situaties uit de praktijk werden nagespeeld. Dit zoals dat zo mooi heet  “ter lering en vermaak”. De komende maanden zullen we de medewerkers trainen en begeleiden om zodoende nog succesvoller te kunnen worden in het komende jaar.

Mysterycalling iets voor u ?
Toen een van onze klanten ons benaderde met de behoefte om de telefonische klantgerichtheid van het bedrijf eens onder de loep te nemen, zijn we een onderzoek gestart om dat eens te bepalen. Allereerst hebben we het officiële telefoonprotocol onder de loep genomen. Daar waren al verbeteringen mogelijk. Door ons vervolgens voor te doen als klanten kregen we snel inzicht in hoe een binnenkomend telefoontje door de medewerkers werd aangenomen. Tevens konden we goed bepalen hoe de toonzetting aan de telefoon was, de eenduidigheid van opnemen en in hoeverre er naar de juiste personen werd doorverbonden. Vooral dit laatste bleek voor verbetering vatbaar. Aan de hand van de opgestelde analyse is er vervolgens gericht getraind op verbeteringen van de telefoonvaardigheden.

Webcam on the job
Afgelopen kwartaal hadden we met een leuke noviteit te maken, namelijk een webcam on the job! Onze klant wilde weten hoe de receptiemedewerkers  van het bedrijf op hun werkplek acteerden. In samenwerking met de klant is er een webcam bij de balie van het bedrijf geïnstalleerd waarop onze trainer vanuit de computer kon inloggen. Door het beeld en het geluid te bestuderen kon er een goede analyse worden gemaakt over de klantgerichtheid van de medewerkers. Hieruit is vervolgens naar tevredenheid een maatwerk training ontwikkeld en uitgevoerd.

KEI op de beleidscyclus van de OBD
Op 29 maart zal Arnold een workshop verzorgen bij de OBD/ Blauwe Brug in het kader van de thematiek: “van klant naar gast”. In een drie uur durende workshop zal Arnold aandacht besteden aan het kiezen van de juiste belevingswaarden van de eigen organisatie. Dat kan alleen door eerst te bepalen welke belevingswaarden nu reeds gangbaar zijn.  En tussen de gewenste en de gewilde waarden de discrepantie te bezien. Vervolgens kan het gat worden verkleind door acties te bepalen en uit te voeren. Aan het eind van de dag zullen de deelnemers met meer inzicht in de eigen belevingswaarden en een concreet actieplan weer naar huis gaan. Wilt u hierbij zijn of meer informatie hierover? Neem dan contact op met  Jeanette van ’t Veen op 0548-634444 of mail naar: Jeannette.vantVeen@blauwebrug.nl

Nieuws

Archief