Actualiteiten

Alle nieuwswaardigheden van ons bedrijf vindt u hieronder.

Mysteryshoppen op gastheerschap: hoe staat het werkelijk met de service en klantgerichtheid van medewerkers in de praktijk?

Voor een organisatie in het noorden van Nederland gaat KEI Consultancy binnenkort een speciaal mysteryshoptraject uitvoeren, teneinde te kunnen duiden hoe een ‘klant’ (de mysteryshopper van KEI) de service, houding en klantgerichtheid van de directe medewerkers ervaart. Het thema hierbij is gastheerschap.

Uitvoerig commercieel traject bij bedrijf in de gezondheidszorg

Voor een middelgroot bedrijf in de gezondheidszorg zijn we gevraagd de commerciële werkzaamheden naar een hoger niveau te tillen. Dit houdt in dat we alle accountmanagers, alsmede de diverse (inbound en outbound) telefoonteams een verbeterslag laten maken. De accountmanagers hebben aan de start van de verbeterslag drie concrete verbeterpunten te horen gekregen, te weten: verbetering van het telefonisch afspraken maken, verbetering in gesprekstechnieken (waarbij elke maand de salesmanager, alsmede een coach van KEI, coaching on the job uitvoeren en de gesprekken cijfers geven) en verbetering van de accountplanning. Deze laatste wordt inzichtelijk gemaakt door presentaties die de accountmanagers over hun regio moeten geven, en waarin tijdens het traject een verbetering van het markt- & klanteninzicht zal moeten plaatsvinden. De telefoonteams zijn uitvoerig geanalyseerd door ons bureau, waarna door middel van korte workshops de klantgerichtheid en het situationele anticipatievermogen van de agents zal worden verbeterd. Hierbij zal tijdens de trainingen gebruik worden gemaakt van opnames om voor hen de bewustwording van de verbeterpunten zo helder mogelijk te maken.

Themadag: ‘Hoe verkoop ik een hert?’

Voor een van onze bestaande klanten werden we gevraagd mee te helpen aan het vormgeven en invullen van een interne beleidsdag. Deze dag kreeg de uitdagende titel: ‘Hoe verkoop ik een hert?’ Na diverse afstemmingsgesprekken zijn we uitgekomen op een combinatie van persoonlijk telefonisch acquireren op een seminar dat deze organisatie organiseert, rollenspelen in een trainingsomgeving, en een goed en positief resultaat als afsluiting van de dag. Wilt u ook uw personeels- of beleidsdag met een extern bureau eens doornemen, neem dan contact met ons op!

Niet met lege handen de deur uit!

KEI heeft een training ontwikkeld, waar op dit moment erg veel vraag naar is. Bij deze training, verdeeld over twee dagdelen, hebben we een manier gevonden om binnen slechts één workshop de deelnemers persoonlijke en concrete verkoopdoelstellingen te laten formuleren. Hier gaan ze vervolgens een maand mee aan de slag, waarna het tweede dagdeel is ingepland.

Doordat we deze workshop bij diverse relaties inmiddels hebben uitgevoerd, durven we te zeggen dat er een bijzonder grote ommezwaai in het denken, maar vooral in het doen (=verkopen) zal optreden. Heeft u interesse in deze workshop? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen; we komen graag een keer bij u langs om hierover verder te praten.

Training: “Haal meer werk uit je netwerk”

Voor een klant werkzaam in de detacherings-/ bouwbranche, hebben we onlangs een training opgetuigd waarbij het doel was om meer klanten en opdrachten uit de bestaande netwerken te generen. De hoogopgeleide deelnemers zijn normaliter voornamelijk inhoudelijk met het werk bezig, met het woord “verkopen” of “acquireren” hebben ze minder affiniteit. Een mooie uitdaging dus om deze groep medewerkers de fijne kneepjes van het netwerken bij te brengen. Aan het begin van de training hebben we buddykoppeltjes gevormd met als doel om zowel tijdens als na de training elkaar feedback te geven op communicatieve en netwerkvaardigheden. Tijdens de training is een uitdagende buitenopdracht ingezet, waarbij de deelnemers pennen moesten verkopen voor het goede doel (Stichting Alpe d’HuZes). Door middel van deze opdracht probeerden we de deelnemers over hun interne drempeltjes te laten stappen en duidelijk te maken dat iets onder de aandacht brengen en verkopen soms noodzakelijk is, maar vooral ook leuk kan zijn! In de afsluitende workshop zijn door middel van rollenspelen de puntjes op de i gezet. Als vervolg hierop zullen komend jaar bel-dagen worden ingepland en vervolgworkshops worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Coaching met nulmeting
Waar coaching een nuttig middel is om snel en efficiënt resultaat te bereiken, is een nulmeting voorafgaand aan het coachingsproces een nuttig instrument om inzichtelijk te krijgen op welke onderdelen een ontwikkeling gewenst is. Onlangs hebben we dit opgetuigd als beginpunt van een coachingsproces. In totaal werden 9 medewerkers (360 graden feedback), die met de gecoachte leidinggevende samenwerkten, gevraagd om een vragenlijst in te vullen waarbij ook cijfers moesten worden gegeven op de verschillende onderdelen. Aan de hand hiervan kon een overzichtelijke samenvatting worden gemaakt en kwam duidelijk naar voren op welke aspecten van communicatie en leidinggeven een ontwikkeling gewenst was. Dit vormde een uitstekend vertrekpunt voor de coaching. Na een bepaalde termijn zal een vervolgmeting worden uitgevoerd, waarbij zal worden bepaald op welke onderdelen een progressie is geboekt en waar nog extra aandacht nodig is. Wilt u ook eens over een coachingsbehoefte verder met ons praten? Bel dan naar 076-5656661 of mail naar info@keiconsultancy.nl

Bionda weer inzetbaar voor KEI
Na een sabbatical van enkele maanden, zal Bionda vanaf september weer voor KEI werkzaamheden verrichten. Mocht u haar willen spreken over trainingen, persoonlijke coaching of andere ontwikkelbehoeften, dan is ze bereikbaar op: 06-52693520 of bionda@keiconsultancy.nl 

Arnold start nieuw bedrijf op
Op 7 september is Arnold, samen met partner Rob Göring, een nieuw bedrijf begonnen: “De Bedrijfsdokters”. De Bedrijfsdokters zullen door een uitvoerige analyse, onder andere door een Healthscan, bepalen op welke onderdelen binnen een organisatie een verbetering mogelijk is om daarmee bedrijfseconomisch gezonder te worden. Binnenkort volgt nog een uitgebreidere mail hierover, maar mocht u uw nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen, kijk dan alvast op: www.debedrijfsdokters.nl 

Workshop “Het genereren van Leads”
Voor een bedrijf werkzaam in de re-integratiebranche, hebben we een workshop opgetuigd waarbij de deelnemende ZZP-ers werd aangeleerd hoe ze meer leads kunnen generen uit de contacten die ze hebben. Klik hier voor het bekijken van deze workshop.   

Nieuwe klanten
De afgelopen periode hebben we de volgende nieuwe klanten mogen begroeten:

Uitgelicht: Project Brabants Buitengebied Onderneemt(BBO);
In samenwerking met het Rewin West-Brabant en met Europese en regionale subsidies is er een uitgebreid programma opgetuigd voor starters in de Brabantse Buitengebieden. Het programma behelst 10 workshops, een persoonlijke coach, een ondernemersscan (verzorgd door de Rabobank) en bijeenkomsten om de deelnemers succesvollere ondernemers te laten worden. In totaal zullen er tot eind 2012 tien groepen worden opgestart met ca. 15 deelnemers per groep. De eerste twee groepen zijn inmiddels gestart. KEI Consultancy BV zal 6 workshops verzorgen:

Super leuke reactie van deelnemer(s) na training;
On
langs mochten we een zeer bijzondere reactie van een deelnemer (namens de groep) tegemoet zien. De laatste dag van de training was zo rondom de sinterklaas gepland en geheel in deze stijl werd een vijfalinea groot gedicht voorgedragen. Klik hier voor de reactie.

Marketingconcepten;
Wij zijn de laatste tijd flink bezig met marketingconcepten te ontwikkelen voor onze klanten. Hierbij kan gedacht worden aan belcampagnes om oude klanten/ leden nieuw leven in te blazen of ook combinaties van direct mail en belcampagnes. Mocht u meer informatie hierover willen of vrijblijvend een gesprek willen aanvragen, bel ons dan op: 076-5656661 of mail naar info@keiconsultancy.nl

Acquisitiedag een succes!
Begin december hebben we met drie personen uit ons team een heel aantal prospects gebeld en geprobeerd een afspraak te maken. De doelstelling was om 15 afspraken te realiseren. Het zijn er uiteindelijk 16 geworden. Uiteraard was het erg moeilijk om de contactpersonen aan de lijn te krijgen, maar als we ze aan de lijn kregen viel ons de verhouding tussen “geen interesse” en concreet een afspraak inplannen(= wel interresse) enorm mee. De verhouding was ca. 50/50. Kortom, we komen naar u toe de komende maanden!

Terugkomdagdeel KEI Verkooptraining
Speciaal voor de bibliotheekbranche hebben we na de veelvuldig uitgevoerde tweedaagse KEI Verkooptraining een ultra kort maar ook verdiepend terugkomdagdeel ontwikkeld.  Hierin beginnen we uiteraard met een terugblik door middel van enkele rollenspelen, maar daarna zullen we het onderwerp “Actieve Verkoop” behandelen en afsluiten met concrete verkoopdoelstellingen die elke deelnemer zichzelf stelt. Voor meer informatie hebben we een leaflet ontwikkeld. Klik hier voor meer informatie.

Workshop op de OBD beleidsdagen;
Het is al weer enige tijd geleden maar KEI Consultancy heeft met veel succes de beleidsdagen van de OBD ingevuld met een workshop op het gebied van het bewust zijn van de belevingswaarden. Het bepalen van deze belevingswaarden verduidelijkt zowel de interne organisatie als de externe klantbenadering.  Klik hier voor de presentatie. 

Nieuwe klanten;
De afgelopen tijd hebben we de volgende nieuwe klanten mogen verwelkomen:

Persoonlijke coaching
De laatste tijd krijgen we meer aanvragen om leidinggevenden persoonlijk te trainen/ te coachen. Persoonlijke coaching is een zeer effectief middel om in een kort tijdsbestek personen verder te brengen op hun persoonlijke leerpunt. De coach zal in het eerste gesprek het vertrouwen met de coachee opbouwen daarna in gesprekken van ca. twee uur diepgaand de persoonlijke problematiek/ uitdaging aanpakken. Elke coachingssessie wordt afgesloten met concrete actiepunten die in de werkpraktijk moeten worden uitgevoerd. Elke drie weken/ elke maand vindt er een coachingsmoment plaats en binnen gemiddeld slechts  vijf keer is er een grote stap in de ontwikkeling gezet. Inmiddels heeft KEI Consultancy bij tientallen personen coaching succesvol ingezet.

Nieuws

Archief