Bibliotheek FlevoMeer

KEI-GOED DENKEN IN VOORDELEN VOOR DE KLANT
Ruim honderd medewerkers van de zeven vestigingen en bibliobus van FlevoMeer Bibliotheek hebben voor de zomervakantie met enthousiasme en goed resultaat de driedaagse training Klantcommunicatie van KEI Consultancy gevolgd.
De opzet van deze training is door ‘learning by doing’ positieve ervaringen op te doen buiten de geijkte kaders. Met passie en plezier werken, verantwoordelijkheid voelen, bewust handelen en denken in voordelen voor de klant zijn essentieel voor het boeken van succes.

Professionalisering
FlevoMeer Bibliotheek is zich er van bewust dat het succes en de vernieuwing van haar organisatie voor een groot deel afhangt van de houding van haar medewerkers. Om de klant te blijven bereiken, is een klantgerichte en ondernemende houding noodzakelijk. Professioneel denken en handelen in het contact met klanten is in het kader van de bibliotheekvernieuwing een belangrijk item. De training Klantcommunicatie stimuleert de competenties en vaardigheden van de deelnemers en sluit goed aan bij de commerciële retailmarketing. Vooral het uitgangspunt van denken in voordelen voor de klant, in plaats van in kenmerken van een dienst of product, is een eyeopener in de training. Een tevreden klant is immers koning.

Tevreden medewerkers
Maar een tevreden medewerker is de koningin! Een onderdeel van het trainingsprogramma is een compliment geven aan een collega of een groep collega’s om het positieve binnen de organisatie te benoemen en zich bewust te worden van de invloed van eigen en andermans gedrag. Deze opdracht heeft binnen FlevoMeer Bibliotheek geresulteerd in de vaste rubriek KEI-GOED in het informatiebulletin voor medewerkers.

Medewerkers die werkzaam zijn in de publieksdienst, hun teamleiders en de directieleden zijn ondertussen gecertificeerd. Hun collega’s vakspecialisten krijgen eind september in vogelvlucht dezelfde training aangeboden. Op de foto uiterst tevreden en gecertificeerde medewerkers van vestiging Dronten.