Soda-Club International BV

Wat was de trainings-/coachingsbehoefte?
Na de jaarlijkse inventarisatie van alle trainingsbehoeften, was er voor 1 werknemer de wens om een Coachingstraject te starten. Weken hiervoor had ik een oriënterend kennismakingsgesprek met Arnold. Tijdens dit gesprek was al snel duidelijk dat de insteek en aanpak van KEI er een is die mij persoonlijk aansprak. Hierna was de stap om Arnold de opdracht te geven om het coachingstraject te starten, zo gemaakt. Tijdens het eerste intake gesprek met de werknemer, was het heel belangrijk om zien of ook hier de ‘klik’ er was. En na deze positieve start kon het traject beginnen.

Hoe is het door KEI aangepakt?
Arnold heeft per sessie een plan van aanpak gemaakt; geheel naar de wens van de deelnemer. Vanuit de vraag en behoefte van de persoon werd er gewerkt. De sessies hebben daarna 1 op 1 plaatsgevonden. Aan het eind van het traject werd alles geëvalueerd.

Wat was het resultaat?
Het resultaat was dat de werknemer meer zelfvertrouwen had; een positievere kijk op zichzelf en klaar was voor nieuwe uitdagingen.

Bent u tevreden met de dienstverlening?
Wij zijn uitermate tevreden geweest over deze samenwerking en het behaalde resultaat. Voor komende trajecten zullen wij absoluut weer een balletje opgooien bij deze KEI!

Bedrijfsprofiel

Astrid van Loo
Soda-Club International BV
Human Resources