Missie

KEI Consultancy wil zich onderscheiden door verder te kijken dan platte vaardigheden die in bepaalde functies gevraagd worden. De menskant is voor ons het uitgangspunt in onze benaderingswijze. Vragen waar we dan over nadenken zijn o.a. wat wil het individu nu eigenlijk primair, maar ook analyseren we iemands primaire reactie op veranderingen of feedback. Juist deze reactie wijst op een huidig zelfbeeld alsmede toekomstige houding en gedragingen in situaties.

Daarna volgen pas de functionele vaardigheden die benodigd zijn om op de juiste wijze te opereren.

Hieruit volgt de missie van KEI Consultancy:

"Wij trainen, coachen en begeleiden (groepen van) mensen om op een hoger niveau te opereren. Hierbij staat in onze aanpak het individu centraal, het individu binnen zijn omgeving. Echter samen met de opdrachtgever zal de aanpak van ons bedrijf altijd open, eerlijk en op maat besproken en uitgevoerd worden. KEI staat dus voor een duidelijke en geïntegreerde aanpak!"

Over KEI

Contactgegevens

KEI Consultancy
Oude Vest 4
4811 HT Breda
Tel: 076 56 56 661
Email: info@keiconsultancy.nl